SÅRBEHANDLING

Sårvurdering er afgørende for effektiv sårbehandling, og sår bør måles, hver gang sårene vurderes.

Sårmåling giver baseline-information, mens kontinuerlig måling hjælper med at forudsige heling og hjælper med overvågning af behandlingseffektivitet og evaluering. Det er også objektivt og kan være nyttigt i cost-benefit analyse.

”Det, jeg gjorde, var at tage et billede af nogle sår, hvor jeg placerede en lineal tæt på, og så målte jeg størrelsen på såret med KLONK-softwaren. Jeg fik det til at virke uden problemer, og jeg havde ikke brug for nogen instruktioner. Så softwaren er brugervenlig. Jeg anbefaler at måle sårstørrelser på regelmæssig basis. Det burde gøres meget mere, end det er gjort i dag.”

Arne Langøen,

Chairman of Norwegian Woundcare association (NIFS)

Hvorfor bruge billedmåling til at måle størrelsen af ​​sår?

Tests viste, at sårmarginfremgang, initial helingshastighed, procentuel reduktion af såroverfladeareal og sårhelingsbaner (alle p<0,001) var kraftige forudsigere for fuldstændig sårheling efter 12 uger. ( Tidlige helingshastigheder og sårarealmålinger er pålidelige forudsigelser for senere fuldstændig sårlukning, Advanced BioHealing NY, 2008 )

KLONK Image Measurement er blevet brugt i forskningsprojekter til at måle udviklingen i størrelser af sår. Værktøjet er blevet brugt i forskellige projekter på hospitaler i Europa til at validere målinger og helingsmetoder. Vores software hjælper ikke kun med at måle, men fokuserer også på at give en brugervenlig måde at holde styr på patienter og dokumentere helingsrater på.

Undersøgelser har vist, at den fotografiske metode er et nøjagtigt alternativ til kontaktmetoder til måling af sårareal, uden nogen statistisk forskel i sårarealmåling påvist under denne undersøgelse. Den fotografiske metode er en mere passende teknik til rene og uforurenede sår, da kontakt med sårbunden undgås, hvilket udelukker risikoen for sårkontaminering, sårlejeskader og patientens ubehag. ( A Comparison of Wound Area Measurement Techniques: Visitrak Versus Photography, University of Adelaide, 2011 )

Hvordan man måler størrelsen af ​​et sår

For at bruge KLONK Image Measurement til at måle størrelsen af ​​såret skal du følge følgende procedure:

  • Download  og registrer KLONK Billedmåling
  • Få et billede med et digitalkamera, en mobilenhed eller live videokilde, med en lineal (eller et andet objekt med en kendt dimension) ved siden af ​​såret.
  • Billedet skal tages i en vinkelret vinkel
  • Importer billedet fra kameraet eller mobiltelefonen til KLONK Image Measurement
  • Kalibrer billedstørrelsen i henhold til længden af ​​det kendte kalibreringsobjekt eller lineal
  • Tegn omridset af såret

Hvis mange målinger skal håndteres i store klinikker eller forskningsprojekter, anbefaler vi at bruge KLONK Billedmåling Scientific eller Central. Det omfatter rapportgenerering, områdesporingskurver og gemmer billeder i en database for bedre statistisk håndtering. KLONK Image Measurement Central har også mulighed for at blive brugt som et flerbrugersystem.