SMERTEVURDERING

Hvorfor bruke KLONK Image Measurement for en datastyrt vurdering av smertetegninger?

KLONK Image Measurement kan brukes til å kvantifisere smerteområdet i smertetegninger for å gjøre gjentatte målinger av smertefordelinger mellom ulike tidsperioder (før og etter behandling og rehabilitering av pasienter med kroniske smerter) og ulike grupper av pasienter for å forbedre behandlingen av smerte.

Prøve av smertetegning kan sees til venstre.

Siden smertetegninger med denne metoden digitaliseres, er data av høy kvalitet uten tap av informasjon mulig å lagre i elektroniske journaler for senere analyse, både når det gjelder nøyaktig plassering og størrelse på smerteområdet.

Hvordan måle størrelsen på et smerteområde

For å bruke KLONK Image Measurement til å måle størrelsen på smerteområder må du følge følgende prosedyre:

  • Last ned  og registrer KLONK Image Measurement
  • Skann smertetegningen inn i programvaren KLONK Image Measurement
  • Velg en fast kalibrering for høyden på personen eller kalibrer smertetegningen med den kjente lengden til hver person
  • Hvis brukeren skal legge inn smerteområdene sine direkte i applikasjonen, må du importere en mal av smertetegningen i applikasjonen
  • Tegn smerteområdene

Etter å ha målt størrelsen på såret og lagret bildet, kan du dele målingen og smertetegningen, med andre brukere av KLONK Image Measurement.

Hvis mange målinger skal håndteres i store klinikker eller forskningsprosjekter, anbefaler vi den større versjonen av vår bildemålingsprogramvare KLONK Image Measurement Central. Den inkluderer rapportgenerering, områdesporingskurver og lagrer bilder i en database for bedre statistisk håndtering. Det kommer til og med som et multibrukersystem slik at mange kan gjøre målinger om gangen og bilder og målinger gjort med KLONK Image Measurement kan importeres inn i verktøyet.