SÅRBEHANDLING

Sårvurdering er avgjørende for effektiv sårbehandling, og sår bør måles hver gang sårene vurderes.

Sårmåling gir grunnlagsinformasjon mens kontinuerlig måling hjelper til med å forutsi tilheling og hjelper overvåking av behandlingseffektivitet og evaluering. Den er også objektiv og kan være nyttig i kostnad-nytte-analyse.

«Det jeg gjorde var å ta bilde av noen sår, der jeg plasserte en linjal i nærheten, og målte så størrelsen på såret med KLONK-programvaren. Jeg fikk det til å fungere uten problemer, og jeg trengte ingen instruksjoner. Så programvaren er brukervennlig. Jeg anbefaler å måle sårstørrelser med jevne mellomrom. Det burde gjøres mye mer enn det er gjort i dag.»

Arne Langøen,

Styreleder i Norsk Sårvernforening (NIFS)

Hvorfor bruke bildemåling for å måle størrelsen på sår?

Tester viste at sårmarginfremgang, initial tilhelingshastighet, prosent reduksjon av såroverflateareal og sårhelingsbaner (alle p<0,001) var kraftige prediktorer for fullstendig sårheling etter 12 uker. ( Tidlige tilhelingshastigheter og sårarealmålinger er pålitelige prediktorer for senere fullstendig sårlukking, Advanced BioHealing NY, 2008 )

KLONK Image Measurement har blitt brukt i forskningsprosjekter for å måle utviklingen i størrelser på sår. Verktøyet har blitt brukt i ulike prosjekter på sykehus i Europa for å validere målinger og helbredelsesmetoder. Programvaren vår hjelper ikke bare med å måle, men fokuserer også på å gi en brukervennlig måte å holde oversikt over pasienter og dokumentere helbredelsesrater.

Studier har vist at den fotografiske metoden er et nøyaktig alternativ til kontaktmetoder, for måling av sårareal, uten noen statistisk forskjell i sårarealmåling demonstrert under denne studien. Den fotografiske metoden er en mer hensiktsmessig teknikk for rene og uforurensede sår, da kontakt med sårbunnen unngås, noe som eliminerer risikoen for sårkontaminering, skade på sårbunnen og ubehag for pasienten. ( A Comparison of Wound Area Measurement Techniques: Visitrak Versus Photography, University of Adelaide, 2011 )

Hvordan måle størrelsen på et sår

For å bruke KLONK Image Measurement for å måle størrelsen på såret må du følge følgende prosedyre:

  • Last ned  og registrer KLONK Image Measurement
  • Skaff deg et bilde med et digitalkamera, en mobil enhet eller live videokilde, med en linjal (eller et annet objekt med en kjent dimensjon) ved siden av såret.
  • Bildet må tas i en vinkelrett vinkel
  • Importer bildet fra kameraet eller mobiltelefonen til KLONK Image Measurement
  • Kalibrer bildestørrelsen i henhold til lengden på det kjente kalibreringsobjektet eller linjalen
  • Tegn omrisset av såret

Dersom mange målinger skal håndteres i store klinikker eller forskningsprosjekter, anbefaler vi å bruke KLONK Bildemåling Scientific eller Central. Den inkluderer rapportgenerering, områdesporingskurver og lagrer bilder i en database for bedre statistisk håndtering. KLONK Image Measurement Central har også muligheten til å brukes som et flerbrukersystem.