Grunnleggende oversikt

Hovedskjermen til programvaren ser ut som vist nedenfor.

  1. Bildejusteringsverktøy
  2. Måleverktøy
  3. Eksport / rapportering / utskrift verktøy
  4. Kalibreringsverktøy
  5. Oppnå bildeverktøy
  6. Arbeidsområdeoppsett
  7. Bilder på det valgte kurset
  8. Mål på det valgte bildet