Eksempel 1

Et eksempel på et godt bilde vises til høyre. Linjalen er nær objektet, den er på samme nivå og bildet er tatt i vinkelrett vinkel.

Fremgangsmåte:

  1. Legg objektet (i dette tilfellet et blad) flatt på en jevn overflate, som et bord
  2. Plasser kalibreringsobjektet (i dette tilfellet en linjal) ved siden av objektet
  3. Få bildet i en vinkelrett vinkel