Hvordan måle størrelsen på et sår

For å kunne bruke KLONK Image Measurement for å måle sårets størrelse må du følge følgende fremgangsmåte:

 

  • Download og register KLONK Image Measurement
  • Få et bilde med et digitalt kamera, en mobil enhet eller en live videokilde, med en linjal (eller et annet objekt med en kjent dimensjon) ved siden av såret.
  • Bildet må tas i vinkelrett vinkel
  • Importer bildet fra kameraet eller mobiltelefonen til KLONK Image Measurement
  • Kalibrere bildestørrelsen, i henhold til lengden på det kjente kalibreringsobjektet eller linjalen
  • Tegn omrisset av såret

Hvis mange målinger skal håndteres i store klinikker eller forskningsprosjekter, vi anbefaler å bruke KLONK Image measurement Scientific eller Central. Den inkluderer rapportgenerering, områdesporingskurver og lagrer bilder i en database for bedre statistisk håndtering. KLONK Image Measurement Central har også muligheten til å bli brukt som multiuser system.