Spor utviklingen av målinger over tid

Følg utviklingen av målingene dine med Image Measurement og generer rapporter som skal brukes til dokumentasjon.